simtech-mk

SIMTECH SOLLUTION

Client:

Date:

Technique:

URL:

SIMTECH SOLLUTION

Март 2021

Wordpress, Html5, CSS

Симтек е компанија која е основана 2010 година во Штип со цел на пазарот да ги понуди своите идеи за едноставни решенија во електро индустријата. Од 2013 година, Симтек е присутен и во Скопје. …