АНЕЛ

АНЕЛ КОМПЈУТЕРИ

Клиент:

Датум:

Техника:

Линк:

АНЕЛ КОМПЈУТЕРИ

10.04.2021

Wordpress, CSS3, JavaScript

Фирмата Анел Компјутери е формирана во 1989 година од страна на Диме Дракалски и Маринко Иванов како компанија која се занимава со давање на услуги од областа на информатичката технологија. Основна дејност уште од самиот почеток е изработка и развој на софтвер. Со текот на времето на барање на коминтентите дејноста се прошири со продажба и одржување на компјутерски системи, изработка и одржување на компјутерски мрежи.