БРАВУРА КООПЕРАТИВА-IT INCLUSION

Клиент:

Датум:

Техника:

Линк:

БРАВУРА КООПЕРАТИВА-IT INCLUSION

01.05.2021

Wordpress, CSS3, JavaScript

Драги наши креатори ! Да бидете дел од рубриката БИДИ ИН значи дека можете да играте, можете да комуницирате , можете да се поврзувате меѓусебно и можете да се рекреирате. Затоа БИДИ ИН е наша социјална мрежа, наш концепт, наша потреба.