medarskilaw

MEDARSKI LAW

Клиент:

Датум:

Техника:

Линк:

Адвокатската канцеларија Медарски

Септември 2020

Wordpress, Html5, CSS

Адвокатската канцеларија Филип Медарски е основана во 2004 година со единствена визија да допринесува кон остварување на бизнис целите на нашите клиенти, како и заштита на правата и слободите на граѓаните …