romateatar

TEATAR ROMA

Client:

Date:

Technique:

URL:

Театар Рома Скопје

Октомври. 2019

WORDPRESS, HTML, CSS

Генерирање на капацитет за ромски театар преку институционализација и воспоставување на ромска драма во следната деценија. Главната улога на институцијата ќе биде да се произведат квалитетни театарски претстави кои ке придонесат во …