Жито Маркети

Client:

Date:

Technique:

URL:

ЖИТО ДООЕЛ ВЕЛЕС

01.06.2021

Wordpress, CSS3, JavaScript

Приказната започнува во далечната 1988год. кога семејството Ѓошевски скромно и домаќински го отвори својот прв маалски дуќан за трговија на мало во Велес. Од тогаш со знаење и упорност, со верба во себе и јасна визија сопствениците продолжија да отвораат и други објекти во Велес. Како расте и се развива Жито така се зголемуваа и предизвиците пред кои се исправува.