ХОЛИОМЕДИКА

Клиент:

Датум:

Техника:

Линк:

ХОЛИОМЕДИКА

10.03.2022

Wordpress, CSS3, JavaScript

Холиомедика е холистичка практика која специјализира во третмани на различни хронични заболувања, нутриционизам и исхрана, како и помалку сериозни проблеми како дигестивни проблеми, главоболки, мигрени, кандида, токсичност на тешки метали и персонална холистичка терапија.