ФОНДАЦИЈА ТИКВЕШКИ ВИНСКИ ПАТ

Клиент:

Датум:

Техника:

Линк:

ФОНДАЦИЈА ТИКВЕШКИ ВИНСКИ ПАТ

15.03.2022

Wordpress, CSS3, JavaScript

Тиквешки вински пат започна да функционира 2006 г. со создавањето на Фондацијата Тиквешки вински пат.