bubamara

ЈУДГ ,,Буба Мара“ Скопје

Клиент:

Датум:

Техника:

Линк:

ЈУДГ ,,Буба Мара“ Скопје

Дек. 2017

Wordpress, CSS3, JavaScript

Како предучилишна установа, ЈУДГ ,,Буба Мара“ претставува безбедно, привлечно и пријатно место на кое детето ќе се чувствува сигурно и прифатено, а истовремено доволно самостојно и независно каде низ секојдневните и насочени активности…