ПЗУ МАЈОРИС

Клиент:

Датум:

Техника:

Линк:

ПЗУ МАЈОРИС

01.06.2022

Wordpress, CSS3, JavaScript

Основана во 1995год., од Прим. Д-р Илија Кувенџиев, физијатар. Ординацијата веќе 27 години работи континуирано со склучен договор со ФЗОРСМ.