stilzelezo-mk

СТИЛ ЖЕЛЕЗО

Клиент:

Датум:

Техника:

Линк:

Стил Железо

Април 2020

Wordpress, Html5, CSS

основана во раните 90-те години ,кое се занимава исклучително со снабдување и дистрибуција на класична арматура.Со вложување на голем труд и напор Стил Железо успеа да стигне до врвот во секторот за металургија …