www.artlexicon.mk

Art Lexicon MK

Клиент:

Датум:

Техника:

Линк:

Art Lexicon MK

Мај 2020

Wordpress, Html5,CSS

Лексикон на странски сликари во Македонија во периодот помеѓу 1850-1950 година Оваа книга е плод на мојот обид за собирање на сите достапни информации за активностите на странските сликари, илустратори, графичари, скулптори и уметнички фотографи кои што ја посетиле Македонија и создале уметничко дело инспирирано од земјата, културата, традицијата, …