ГРОЗД А.Д

Клиент:

Датум:

Техника:

Линк:

ГРОЗД А.Д Струмица

01.08.2021

Wordpress, CSS3, JavaScript

АД Грозд Струмица е формиран на 18.03.1953 година со одлука на Околинскиот народен одбор како претпријатие за производство и трговија на алкохолни и безалкохолни пијалоци. Постои скоро 70 години и ја продолжува традицијата на печење Струмичка Мастика позната повеќе од 300 години.