www.artlexicon.mk

Art Lexicon MK

Client:

Date:

Technique:

URL:

Art Lexicon MK

Мај 2020

Wordpress, Html5,CSS

Лексикон на странски сликари во Македонија во периодот помеѓу 1850-1950 година Оваа книга е плод на мојот обид за собирање на сите достапни информации за активностите на странските сликари, илустратори, графичари, скулптори и уметнички фотографи кои што ја посетиле Македонија и создале уметничко дело инспирирано од земјата, културата, традицијата, …

Similar projects

truckshop.mk

Најголем избор на производи за сите познати марки на камиони во МК