ГРОЗД ВИНАРИЈА

Клиент:

Датум:

Техника:

Линк:

ГРОЗД А.Д Струмица

01.08.2021

Wordpress, CSS3, JavaScript

Нашата цел за производство на вино е едноставна – се стремиме да направиме што е можно поквалитетни вина што вистински го претставуваат местото и луѓето од кои доаѓаат. Сите наши вина се директен одраз на нивното лозје и сезоната во која тие се одгледуваат.