МЕТАЛ РАФТ

Клиент:

Датум:

Техника:

Линк:

МЕТАЛ РАФТ

01.03.2021

Wordpress, CSS3, JavaScript

Мисијата на компанијата е понатамошна развој во изработката на металните рафтови и во металната индустрија,снабдување на клиенти и партнери со најдобро изработени рафтови и сталажи од нејзиниот асортиман, и зајакнување и зголемување на присуството на пазарот со цел уште поголемо задоволство на своите клиенти.